>>> Home / O Kotoru

Turistička organizacija Kotora

logoi

Smještaj

smjestajOvdje možete da pronađete sve informacije o smještaju u Kotoru.

Odredišta

odredistaOvdje možete da pronađete sve informacije o atraktivnim lokacijama.

Aktivni turizam

aktivniRelaksirajte se i provedite odmor aktivno u Kotoru.

O Kotoru

Boka Kotorska kao jedini fjord na mediteranu, u julu 2000. godine uvrštena je u jedan od 25 najljepših fjordova na svijetu, s tim što se ostali nalaze uglavnom u Skandinaviji. Na samom vrhu Bokokotorskog zaliva smješten je Kotor. Ovdje se istorija prati u kontinuitetu od najstarijih vremena. U okolnim pećinama nađeni su tragovi ljudskog postojanja iz doba neolita u obliku različitih alatki i pribora, i crteža na zidovima pećina kao što su Lipci kod Risna.

U antičko doba Ilirska plemenska država je bila prva organizovana ljudska zajednica na ovim prostorima. Krajem III vijeka p.n.e. počinju rimska osvajanja i od 169. god. p.n.e. ovim prostorima vlada Rim, a zatim Vizantija. Prva slovenska plemena dolaze u VII vijeku. Prva slovenska država bila je Duklja, a zatim Zeta. Od kraja XII vijeka Kotorom vladaju članovi dinastije Nemanjića, a od 1420. godine Mletačka Republika, sve do 1797. godine kada Evropu potresaju Napoleonovi ratovi. Nakon burnog perioda od 1797-1814 god., kada na ovim prostorima naizmjenično vladaju Rusi, Francuzi, Austrija i Crnogorci. Na Bečkom kongresu 1814. godine Kotor ulazi u sastav Austrougarske monarhije i ostaje pod vlašću austrougarske sve do 1918. godine kada ova oblast pripada Jugoslaviji, i dijeli sudbinu njenih naroda sve do danas.

Kao rijetko gdje, u Kotoru su sačuvani tragovi minulih epoha. Zbog jedinstvene mješavine različitih kulturnih uticaja Kotor je 1979. godine upisan u spisak svjetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Najrazvijenija privredna grana na ovom području bila je trgovina i pomorstvo. Pomorci su donosili različite proizvode iz prekomorskih zemalja i ramjenjivali ih za svoje potrepštine. Na taj način Kotor je postao jedan od značajnijih trgovačkih centara na ovom dijelu Jadrana.Kneževa palata

providurovaSagrađena je u 18. vijeku. Zajedno sa Kulom gradske straže čini gotovo kompletnu istočnu fasadu grada. U prošlosti je bila zvanično sjedište Venecijanskih providura. Služila je u različite vojne svrhe. Iako je bez nekih posebnih arhitektonskih dekorativnih elemenata, osim renesansnih konzola koje pridržavaju balkon, ipak predstavlja jedan od najvažnijIh spomenika arhitekture u Kotoru. 

 

Zgrada Napoleonovog pozorišta

napoleonovosagrađena je u XVIII vijeku . 1810 godine francuske okupacione vlasti su ovu zgradu sasvim preuredile da bi uspostavili stalno pozorište, jedno od prvih u našoj zemlji. Da bi se mogla preurediti u pozorište,  jedna fasada –sjeverna je morala biti srušena. Ova zgrada je bila znatno oštećena u zemljotresu 1979. godine, kada joj je bila skoro potpuno uništena južna fasada. Obnova fasade izvedena je u svim detaljima radom akademskih vajara i graditelja iz Makedonije. Unutrašnjost objekta je u potpunosti adaptirana za potrebe otvaranja ekskluzivnog ugostiteljsko-zabavnog objekta.

 

Arsenal

zgrada-arsenalaZgrada Arsenala se nalazi u sjeveroistočnom uglu Trga od oružja, koji je po njemu i dobio ime.Njegov položaj odredili su i uslovi na tom mjestu, takođe i moćni bastion Citadela sa kulom Kampana na sjeverozapadnom uglu bedema Kotora, kao i postojanje brodogradilišta na obali mora ispred bastiona Citadela.
Opširnije...
 

Crkva Sv.Mihaila

sv-mihailoCrkva se nalazi u sredisnjem dijelu grada Kotora,na pijaceti naspram nekadasnjeg samostana Gospe od Andjela.Prvi put se pominje 1166.godine,kada osvecenju katedrale prisustvuje I opat sv.Mihaila kotorskog-Petar.Tada se crkva nalazila u sastavu benediktanske opatije.
Opširnije...
 

Crkva Sv.Klare sa franjevačkim samostanom

sv-klarau današnjem obliku potiče iz XVIII vijeka. U crkvi se nalazi raskošni barokni oltar, rad vajara Frančeska Kabjanke. Na mjestu današnjeg franjevačkog samostana nekada se nalazio ženski benediktinski samostan sa danas nestalom crkvom Sv. Bartolomeja . Samostan posjeduje bogatu biblioteku sa velikim brojem starih knjiga, štampanih od 1450. do 1500. godine .
 

Crkva Sv. Marije Koledjate

marija-koledjataCrkva se nalazi u sjeveroistocnom dijelu gradskog jezera Kotora,do sjevernih gradskih vrata.Podignuta je na mjestu jedne starohriscanske bazilike od koje su,pored osnove,pronadjeni ostaci crkvenog namjestaja I krstionice,sto se moze vidjeti u sakristiji na 1.5 m ispod nivoa sadasnjeg poda.
Opširnije...
 

Crkva Sv. Nikole

sv-nikolaIzgradnja crkve počela je 1902. godine , a crkva je završena 1909. godine, što govori natpis na fasadi. Crkva je sagrađena u pseudovizantijskom stilu. Ovo je jednobrodna građevina, glavna fasada je uokvirena sa dva zvonika. Posebnu vrijednost u crkvi predstavlja ikonostas crkve Sv. Nikole rađen 1908. godine.
 

Crkva Sv.Luke

sv-lukaIzgradio je Mauro Kacafrangi 1195. godine, o čemu svjedoči ktitorski natpis na zapadnoj fasadi. Ovo je skromna jednobrodna crkva, čiji je glavni brod podijeljen na tri traveja. Crkva Sv. Luke ima odlike romaničke i vizantijske arhitekture.
Opširnije...
 

Česma Karampana

karampanaje u prošlosti bio jedini izvor slatke vode u gradu. U sadašnjem obliku česma potiče iz epohe baroka, sa kraja XVII ili početka XVIII vijeka. Kovana ograda je djelo nekog od brojnih mastora kovača.

 

 

Palata Grgurina

grgurinaPalata Grgurina je smještena na trgu Kotora koji zauzima središnji dio urbanog jezgra. Porodica Grgurina se u drugoj polovini 17. vijeka doselila u Kotor iz Kopra (Istra).Baveći se pomorstvom i trgovinom, Grgurine su stekle značajan imetak i ubrzo su bile agregirane u kotorski patricijat.
Opširnije...
 

Biskupija

biskupijaje najstarija institucija u Kotoru . Današnja zgrada biskupije nalazi se neposredno uz katedralu Sv. Tipuna i pripadala je, takođe, familiji Drago.
 

Palata Drago

drago1Palata čuvene kotorske plemićke porodice Drago smještena je na trgu Sv.Tripuna, dijagonalno orjentisana u odnosu na njega, sjeverno od katedrale, do biskupskog dvora.
Opširnije...
 

Katedrala Sv.Tripuna

sv-tripunKatedrala Sv.Tripuna je najznacajniji spomenik srednjovjekovnog Kotora.Podignuta je na starijem kulturnom mjestu,na kome je 809. godine bila izgradjena omanja preromanicka crkva posvecena istom svetitelju.Kako pokazuju najnovija arheoloska otkrica, osnova te prvobitne gradjevine je imala oblik upisanog krsta sa tri prislonjene apside i, najvjerovatnije, kupolom nad centralnim dijelom .Njen ktitor je bio kotorski gradjanin Andrea Saracenis,sto potvrdjuje i sarkofag s pomenom njegovog imena pronadjen do danasnje crkve.
Opširnije...
 

Trg Sv. Tripuna

trg-sv-tripunaNa ovom trgu nalaze se najvažnije institucije grada: zgrada Opštine, Biskupija, Istorijski arhiv, Zavod za zastitu spomenika kulture i katedrala Sv. Tripuna.
 

Palata Buća

bucaNa manjem kotorskom trgu, između glavnih gradskih vrata i katedrale, nekada poznat kao ''trg od brašna'', primjećuju se ostaci palate čuvene kotorske porodice Buća, koja je tokom 14. i 15. vijeka dala niz poznatih ličnosti – privrednika, finansijera, diplomata, teologa...Među njima je najpoznatiji Nikola Buća, protovjestijar cara Dušana.
Opširnije...
 

Palata Pima

palata-pimasvojom ljepotom dominira trgom . Nastala je nakon zemljotresa 1667. godine. Ulazni portal palate sa terasom je građen u renesansnom stilu, dok prozori i gornji balkon koji leži  na 12 konzola, su građeni u baroknom stilu. Balkonska ograda je rad Kotorskih kovača.  Iznad glavnog portala nalazi se grb porodice Pima kog pridržavaju dva anđela. Palata je obnovljena nakon zemljotresa 1979. godine.
 

Trg od brašna

trg-od-brasnaIdući od palate Bizanti prema napred dolazi se do trga od brašna. Trg od brašna dobio je ime po magazinima za brašno, koji su se ranije tu nalazili. Na ovom trgu se nalaze palate plemićkih porodica Pima i Buća.

 

Palata Bizanti

bizantiKompleks palate ugledne kotorske vlasteoske porodice Bizanti izlazi jednim dijelom na glavni grdski trg ''od oružja'', a drugim na ulicu koja vodi ka katedrali i susjedni trg.Ona, u stvari, zauzima skoro čitavu jednu gradsku insulu. Najstariji tragovi gradnje u sklopu palate vezuju se za vrijeme romanike. Međutim, najveće adaptacije su se dogodile tokom 17. vijeka, kako u spoljnom izgledu fasade, tako i u njenom unutrašnjem rasporedu.
Opširnije...
 

Palata Beskuća

beskucanastala je sredinom XVIII vijeka. Palata je jednostavne forme bez mnogo dekorativnih elemenata. Najznačajniji ukrasni elemenat na palati je gotički portal , koji je pripadao porodici Bizanti . Portal predstavlja pravo remek djelo cvijetne gotike. Palata je pripadala sada već izumrloj porodici Beskuća koja se posebno uzdigla krajem XVIII vijeka, porodica je tada dobila i plemstvo. Porodična legenda kaže da je konte Jozo Bekuća htio da u svom posjedu ima sto kuća, pa da promijeni prezime u Stokuća, ali mu to nije pošlo za rukom. Nakon nestanka porodice Beskuća početkom XIX vijeka , palata je postala vlasništvo opštine Kotor.
 

Kula gradske straže

gradska-strazakoja je neposredno vezana za kneževu palatu, čist je primjer vojne arhitekture , građena samo da posluži vojnoj svrsi. Zidana je od kvalitetnog kamena i srasla uz unutrašnje lice zapadnog bedema. Kula je bila lišena svih arhitektonskih ukrasa. U zemljotresu 1979. godine toliko je stradala da se morala srušiti do visine prvog sprata i restaurisati u izvornim gabaritima i u kamenu.

 

Gradski toranj

toranjNaspram glavnih gradskih vrata na prostranom Trgu od oružja uzdiže se gradski toranj sa satom. To je trospratno robustno zdanje zidano tehnikom ''bunjato'', masivnim kamenim kvaderima udubljenih ivica. Takva tehnika zidanja bila je omiljena u doba renesanse, ali se zadržala i tokom baroka.
Opširnije...
 

Glavni gradski trg

trgTrg od oružja je ujedno i najveći gradski trg. Svoj naziv dobio je zbog činjenice što su se ovdje u mletačko doba opravljala i skladištila oružja , a posebno u Arsenalu. Na njemu se nalazi Toranj za sat, Providurova(kneževa) palata, zgrada Arsenala, Napoleonovo pozorište i kula gradske straže.
 

Glavna gradska vrata

vrata1Danas se u Kotor može ući kroz troje gradskih vrata od kojih su glavna  morska vrata , koja su u današnjem obliku potiču iz XVI vijeka. Izrađena su za vrijeme mletačkog providura Bernarda Renijera.

Opširnije...
 

Bedemi grada Kotora

bedemi1Srednjovjekovni utvrđeni grad Kotor smješten je na samom kraju Bokokotorskog zaliva. Nije poznato kada je nastalo najranije naselje na mjestu današnjeg grada.

Opširnije...
 

itenrusr

HIT CIJENE SMJEŠTAJA

Hit-Cijena-smjestaja

Pronađite hotele

Datum prijavljivanja

calendar

Datum odjavljivanja

calendar

Kalendar događaja

<<  Dec 2014  >>
 pon  uto  sri  čet  pet  sub  ned 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

JU Kulturni Centar

program-jun-2014

Vrijeme u Kotoru

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kontakt

Turistička Organizacija Kotora
Stari grad 315
85330  Kotor
tel/fax: 032 322 886
tel: 032 325 947
tel: 032 325 950
e.mail: tokotor@t-com.me

Turist Info Biro
Informacije za turiste
Stari grad, Kotor
tel/fax: +382 32 325 950
tel: +382 32 325 951  
Home | O nama | Kako do nas | O Kotoru | Kalendar kulturnih događanja | Gdje izaći | Važne adrese | Fotogalerija | Multimedija | Odredišta | Ambasade i konzulati | Upitnik