Skip to main content

POMORSKI MUZEJ

Adresa
Ulica 2 (sjever-jug), Kotor, Montenegro
Broj Telefona
+382 32 / 304 - 720
Email
pom.muzej.dir@t-com.me

 

Pomorski muzej (Museum Maritimum) Crne Gore u Kotoru nastao je postepenim razvitkom prvobitne zbirke Bratovštine “Bokeljska mornarica”, utemeljene oko 1880. godine, koja je od 1900. godine otvorena za javnost, a 1938. godine preuređena i otvorena na prvom spratu sadašnje muzejske zgrade, da bi tek nakon završetka Drugog svjetskog rata u godinama od 1949-1952. godine čitava zgrada, barokna palata plemićke porodice Grgurina iz početka XVIII vijeka, bila kompletno restaurirana i adaptirana za potrebe Muzeja. Katastrofalni zemljotres 15. aprila 1979. godine prekinuo j e redovnu djelatnost Muzej a, jer je zgrada pretrpjela znatna oštećenja, da bi u godinama od 1982-1984. bili obavljeni sanacioni, konzervatorski i restauratorski radovi, a Muzej je poslije petogodišnjeg perioda obnove nastavio sa radom. Ulaznice: Odrasli (korišćenje slušalica na 5 jezika) – 4,00 eura Djeca – 1,00 euro Grupe (više od 10 osoba) – 1,30 eura Korišćenje slušalica (na 5 jezika) – 2,00 eura Posebne usluge: Korišćenje odjeljenja za hendikepirane u prizemlju Muzeja. Fotoaparati i video kamere ne mogu se koristiti u Muzeju bez dozvole rukovodioca Institucije. Vodička služba: U van sezoni potrebno je najaviti dolazak određenih grupa. Parkiralište za automobile: U blizini starog grada. Profesionalno osoblje: mr Mileva Pejaković-Vujošević, Muzejski savjetnik, Direktor Muzeja, Vasija Rapovac, Sekretar, Petar Palavršić, kustos, Radojka Janićijević, muzejski savjetnik, Jelena Karadžić, kustos, Milica Vujović, konzervator, Smilja Strunjaš, konzervator Slavko Dabinović, bibliotekar.

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved