Valorizacija Crkvica

Na inicijativu potpredsjednika opštine Kotor, g-dina Milivoja Miša Samardžica, člana Savjeta Direkcije za uredenje i izgradnju Kotora g-dina Milijana Samardžića, kao i savjetnika za ekonomsko-plansku politiku i razvoj Turističke organizacije opštine Kotor g-dina Mirze Krcića, a uz finansijsku i logističku podršku Direkcije za uredenje i izgradnju Kotora, g-dina Rata Brajkovića, na dan Svih Svetih, napravljen je put do austro-ugarskog vojnog groblja na Crkvicama.
Sa uredenjem groblja počelo se tokom avgusta mjeseca tekuće godine, rasčišćavanjem divljeg rastinja i uklanjanjem izraslog drveća, a kompletno čišćenje terena biće završeno do kraja tekuće godine, ukoliko vremenske prilike dozvole.
Ostale neophodne aktivnosti oko uredenja istog biće blagovremeno usaglašene u saradnji sa Ambasadom Republike Austrije u Crnoj Gori, kako je i dogovoreno u nedavnoj posjeti vojnog atašea Austrijske Ambasade, g-dina Thomasa Ahhamera.

 

IMG_3013IMG_3017

 

 

 

 

 

IMG_3016     IMG_3013

Comments are closed here.