Muzeji

Jun 3, 2014 0

Pomorski muzej

Ulica 2 (sjever-jug), Kotor, Montenegro
+382 (0)32 304 720
pom.muzej.dir@t-com.me
Pomorski muzej (Museum Maritimum) Crne Gore u Kotoru nastao je postepenim razvitkom prvobitne zbirke Bratovštine “Bokeljska mornarica”, utemeljene oko 1880. godine, koja je od 1900. godine otvorena za javnost, a 1938. godine preuređena i otvorena na prvom spratu sadašnje muzejske zgrade, da bi tek nakon završetka Drugog svjetskog rata u godinama od 1949-1952. godine čitava zgrada, barokna palata plemićke porodice... View Article

May 15, 2014 0

Gradska galerija Kotor

Square of the Arms, Kotor, Montenegro
09:00 - 17:00
Gradska galerija radi u sklopu OJU Kulturnog centra “Nikola Đurković” Kotor. Gradska galerija Kotor je žirirani izložbeni prostor u kojem se izlažu dela domaćih i starnih savremenih likovnih umjetnika. Za programske aktivnosti u Galeriji se raspisuje javni konkurs (januar – novembar) za narednu izlagačku sezonu. Žiriranje radova vrši Umetnički savjet galerije. U galeriji se realizuju izložbe likovnih i primjenjenih umjetnosti,... View Article

May 15, 2014 0

Galerija Centra za kulturu – Kotor

Ulica 2 (sjever-jug), Kotor, Montenegro
10:00 - 21:00
Galerija Kulturnog centra “Nikola Đurković” nalazi se u samom srcu Kotora i dom je mnogim kako već afirmisanim, tako i mladim umjetnicima svih pravaca. Od aprila sa radom počela li škola glume koju vodi pozorišni reditelj i profesor na FDU Cetinje Petar Pejaković. Škola je namijenjena djei i mladima uzrasta od šest do 25 godina, a cilj dramskih radionica –... View Article