Spomenici

Mar 7, 2014 0

Arsenal

Square of the Arms, Kotor, Montenegro
Zgrada Arsenala se nalazi u sjeveroistočnom uglu Trga od oružja, koji je po njemu i dobio ime. Njegov položaj odredili su i uslovi – blizina moćnog bastiona Citadela sa kulom Kampana na sjeverozapadnom uglu bedema Kotora i postojanje brodogradilišta na obali mora ispred bastiona Citadela. Pred Arsenalom na Trgu od oružja okupljali su se i opremali branioci grada pred nailaskom... View Article

Mar 7, 2014 0

Zgrada Napoleonovog pozorišta

Square of the Arms, Kotor, Montenegro
Zgrada Napoleonovog pozorišta sagrađena je u XVIII vijeku, a 1810. godine su je francuske okupacione vlasti preuredile da bi uspostavile stalno pozorište, jedno od prvih u našoj zemlji. Zbog funcionalnosti ovog teatarskog zdanja sjeverna fasada je morala biti srušena. Znatna oštećenja zgrada je pretrpjela u zemljotresu 1979. godine kada joj je južna fasada skoro uništena. Obnova je izvedena je u... View Article

Mar 7, 2014 0

Kneževa palata

Square of the Arms, Kotor, Montenegro
Kneževa palata je sagrađena u XVIII vijeku, a sa Kulom gradske straže čini gotovo kompletnu istočnu fasadu grada. U prošlosti je bila zvanično sjedište venecijanskih providura, ali je služila i u različite vojne svrhe. Iako bez nekih istaknutih dekorativnih elemenata (osim renesansnih konzola koje pridržavaju balkon), predstavlja jedan od najvažnijih spomenika arhitekture u Kotoru.

Mar 7, 2014 0

Česma Karampana

Ulica 1 (istok-zapad), Kotor, Montenegro
Česma Karampana je u prošlosti bio jedini izvor slatke vode u gradu. U sadašnjem obliku česma potiče iz epohe baroka, s kraja XVII ili početka XVIII vijeka. Kovana ograda djelo je nekog od brojnih kotorskih majstora kovača. Budući da je kao izvor okupljala Kotorane koji su uz nju razgovorali i širili gradske priče, Karampana predstavlja simbol neiscrpnog vrela kotorskog duha.

Mar 7, 2014 0

Palata Grgurina

Ulica 2 (sjever-jug), Kotor, Montenegro
Palata Grgurina je smještena na trgu Kotora koji zauzima središnji dio urbanog jezgra. Porodica Grgurina se u drugoj polovini 17. vijeka doselila u Kotor iz Kopra (Istra).Baveći se pomorstvom i trgovinom, Grgurine su stekle značajan imetak i ubrzo su bile agregirane u kotorski patricijat. Palatu je na samom početku 18. vijeka izgradio konte Marko grgurina. Građevina predstavlja tipičan primjer zrelog... View Article

Mar 7, 2014 0

Palata Drago

Ulica 2 (sjever-jug), Kotor, Montenegro
Palata čuvene kotorske plemićke porodice Drago smještena je na trgu Sv.Tripuna, dijagonalno orjentisana u odnosu na njega, sjeverno od katedrale, do biskupskog dvora. Sastoji se iz dva krila, od kojih je južno, ono prema katedrali, uglavnom, sačuvalo odlike zrele gotike – bifore, trifore, reljefne timpanone, nekoliko porodičnih grbova sa zmajem kao osnovnim simbolom i druge stilske elemente. Neki od konstruktivno-dekoratvnih... View Article

Mar 7, 2014 0

Palata Buća

E-65, Kotor, Montenegro
Na manjem kotorskom trgu, između glavnih gradskih vrata i katedrale, nekada poznat kao ”trg od brašna”, primjećuju se ostaci palate čuvene kotorske porodice Buća, koja je tokom 14. i 15. vijeka dala niz poznatih ličnosti – privrednika, finansijera, diplomata, teologa…Među njima je najpoznatiji Nikola Buća, protovjestijar cara Dušana. Palata zauzima skoro čitavu zapadnu stranu trga. Ona je više puta prepravljana... View Article

Mar 7, 2014 0

Palata Pima

Ulica 2 (sjever-jug), Kotor, Montenegro
Palata Pima je nastala nakon zemljotresa 1667. godine. Ulazni portal sa terasom građen je u renesansnom stilu, a prozori i gornji balkon na 12 konzola – u baroknom stilu. Balkonska ograda rad je znamenitih kotorskih kovača. Iznad glavnog portala nalazi se grb porodice Pima koji pridržavaju dva anđela. Palata je obnovljena nakon zemljotresa 1979. godine.

Mar 7, 2014 0

Palata Bizanti

Square of the Arms, Kotor, Montenegro
Kompleks palate ugledne kotorske vlasteoske porodice Bizanti izlazi jednim dijelom na glavni grdski trg ”od oružja”, a drugim na ulicu koja vodi ka katedrali i susjedni trg.Ona, u stvari, zauzima skoro čitavu jednu gradsku insulu. Najstariji tragovi gradnje u sklopu palate vezuju se za vrijeme romanike. Međutim, najveće adaptacije su se dogodile tokom 17. vijeka, kako u spoljnom izgledu fasade,... View Article

Mar 7, 2014 0

Palata Beskuća

Square of the Arms, Kotor, Montenegro
Palata Beskuća je nastala sredinom XVIII vijeka. Jednostavne je forme i bez mnogo dekorativnih elemenata. Najznačajniji ukrasni elemenat na palati je gotički portal koji je pripadao porodici Bizanti. Portal predstavlja pravo remek-djelo cvijetne gotike. Palata je pripadala porodici Beskuća koja se posebno uzdigla krajem XVIII vijeka kada je dobila i plemićki status. Porodična legenda kaže da je konte Jozo Beskuća... View Article