Crkve i Katedrale

Mar 7, 2015 0

Katedrala Sv.Tripuna

Ulica 2 (sjever-jug), Kotor, Montenegro
Katedrala Sv.Tripuna je najznacajniji spomenik srednjovjekovnog Kotora.Podignuta je na starijem kulturnom mjestu,na kome je 809. godine bila izgradjena omanja preromanicka crkva posvecena istom svetitelju.Kako pokazuju najnovija arheoloska otkrica, osnova te prvobitne gradjevine je imala oblik upisanog krsta sa tri prislonjene apside i, najvjerovatnije, kupolom nad centralnim dijelom .Njen ktitor je bio kotorski gradjanin Andrea Saracenis,sto potvrdjuje i sarkofag s pomenom... View Article

Mar 20, 2014 0

Crnogorska pravoslavna crkva

Ulica 2 (sjever-jug), Kotor, Montenegro
Pogled na Crnogorsku Pravoslavnu Crkvu u starom gradu u Kotoru. Crkva nosi ime Sv. Petar Cetinjski. Otvorena je za posjete, molitve i vjencanja svake Nedjelje. Crnogorsko Kulturno Društvo iz Toronta i Crkveni Odbor su izradili oko dvije hiljade razglednica sa motivima Crkve u Kotoru i poslali kao poklon CPC na Cetinju, krajem 2008. godine

Mar 7, 2014 0

Biskupija

Ulica 2 (sjever-jug), Kotor, Montenegro
+382 (0)69 489 168
kotorskabiskupija@t-com.me
Biskupija je najstarija institucija u Kotoru. Zgrada Biskupije nalazi se neposredno uz katedralu Sv. Tipuna i pripadala je kotorskoj plemićkoj porodici Drago.

Mar 6, 2014 0

Crkva Sv. Luke

Ulica 1 (istok-zapad), Kotor, Montenegro
Crkvu Svetog Luke izgradio je 1195. godine Mauro Kacafrangi o čemu svjedoči ktitorski natpis na zapadnoj fasadi. Ovo je skromna jednobrodna crkva čiji je glavni brod podijeljen na tri traveja. Ima odlike romaničke i vizantijske arhitekture, a ovaj sakralni objekat jedina je građevina u gradu koja nije pretrpjela značajnija oštećenja tokom potresa. Ubrzo nakon izgradnje crkva Svetog Luke je bila... View Article

Mar 6, 2014 0

Crkva Sv. Nikole

Ulica 1 (istok-zapad), Kotor, Montenegro
Izgradnja crkve Svetog Nikole započeta je 1902. godine i okončana 1909. godine o čemu svjedoči natpis na fasadi. Ova jednobrodna građevina građena je u pseudovizantijskom stilu, a glavnu fasadu uokviruju dva zvonika. Posebnu vrijednost predstavlja ikonostas crkve Sv. Nikole rađen 1908. godine.

Mar 6, 2014 0

Crkva Sv. Marije Koledjate

Ulica 1 (istok-zapad), Kotor, Montenegro
Crkva se nalazi u sjeveroistocnom dijelu gradskog jezera Kotora,do sjevernih gradskih vrata.Podignuta je na mjestu jedne starohriscanske bazilike od koje su,pored osnove,pronadjeni ostaci crkvenog namjestaja I krstionice,sto se moze vidjeti u sakristiji na 1.5 m ispod nivoa sadasnjeg poda. Danasnja crkva je podignuta 1221 godine.Jednobrodna osnova joj je podijeljena na tri traveja.Nad sredisnjim travejom uzdize se kupola sa iznutram okruglim,a... View Article

Mar 6, 2014 0

Crkva Svete Klare / Svetog Antuna

Ulica 1 (istok-zapad), Kotor, Montenegro
Crkva Svete Klare / Svetog Antuna u današnjem obliku potiče iz XVIII vijeka. U crkvi se nalazi raskošni barokni oltar, rad vajara Frančeska Kabjanke. Na mjestu današnjeg franjevačkog samostana nekada se nalazio ženski benediktinski samostan sa crkvom Sv. Bartolomeja koja nije sačuvana. Samostan posjeduje bogatu biblioteku sa velikim brojem starih knjiga štampanih od 1450. do 1500. godine .

Mar 6, 2014 0

Crkva Sv. Mihaila

Ulica 1 (istok-zapad), Kotor, Montenegro
Crkva Svetog Mihaila se nalazi u središnjem dijelu grada Kotora, na pjaceti naspram nekadašnjeg samostana Gospe od Anđela. Prvi put se pominje 1166. godine kada osvećenju katedrale prisustvuje i Petar, opat Sv.Mihaila kotorskog koji je tada bio u sastavu benediktinske opatije. Ostaci prvobitne crkve su arheološki potvrđeni i pokazuju da je bila mnogo većih dimenzija od današnje. Osim njenog osnovnog... View Article