Sistem 48 – novi servis za građane

Opština Kotor uvodi novi servis za građane. SISTEM 48  omogućava na jednostavan način prijavu komunalnih problema kao i ostalih problema iz nadležnosti Opštine Kotor i javnih preduzeća čiji je osnivač.

Prijava se  može podnijeti:

– pozivom na broj 032 328 000,
– slanjem e-maila na adresu sistem48@opstinakotor.com,
– slanjem poruke na broj (viber/sms)  067 251 745,
– popunjavanjem jednostavne elektronske forme na portalu sistem48.kotor.me

Sve detaljnije informacije dostupne su na portalu a  svako pitanje, odgovor i status biće javno dostupan i ažuran. Razvojem SISTEMA 48 Opština Kotor želi poboljšati komunikaciju građana, Opštine Kotor i javnih preduzeća kao i ubrzati rješavanje prijava građana.

Comments are closed here.