Otvoreni kotorski trgovi i bokeljski vremeplov

Najavljujemo program manifestacija “Otvoreni kotorski trgovi” i “Bokeljski vremeplov” za naredne dane:

20.jul – PETAK

Otvoreni kotorski trgovi

Duo – Nađa Janković (gitara) i Tamara Živković (vokal)Trg sv. Tripuna od 10.00h do 11.00h

Klapa Maris – Trg od brašna od 21.30h do 22.30h

 

„Kotorski vremeplov“

21.07. – 08.09. od 9 do 11 sati (svake subote)

             Na vratima od Grada, Vratima od Gurdića i Vratima od rijeke, smjena gvardije

             Ispod Gradskog sata, Stara ura

             Kod palaca Bizanti, Bižanto

             Trg sv.Tripuna, Pitur

             Škaljarska pjaca, Špenza,Briškula, Lajone

             Pjaca o cirkula, Laforest,Amoroza,Briškula

             Pjaceta Karampana, Lavandere

             Palac Grubonja, Špicerija

25.07.  početak u 21.00h

       Na prčanjskom mulu, Prčanjski vremeplov

17.08.  početak u 21.00h

        Na Trgu od kina, Kotorski vremeplov    

 

21.jul – SUBOTA

Otvoreni kotorski trgovi

Folklorni ansambl Nikola Đurković – kod ljetnje pozornice, 9.00h do 10.00h

 

28.jul – SUBOTA

Otvoreni kotorski trgovi

Folklorni ansambl Nikola Đurković – Trg od oružja, 9.00h do 10.00h

 

04.avgust – SUBOTA

Otvoreni kotorski trgovi

Folklorni ansambl Nikola Đurković – kod ljetnje pozornice, 9.00h do 10.00h

 

11.avgust – SUBOTA

Otvoreni kotorski trgovi

Folklorni ansambl Nikola Đurković – Trg kod Pomorskog muzeja, 9.00h do 10.00h

 

15.avgust – SRIJEDA

Otvoreni kotorski trgovi        

Folklorni ansambl Nikola Đurković – Trg od oružja, 10.00h do 11.00h

„Izazovi kotorskih bedema“

17.avgust – PETAK

Bokeljski vremeplov

Izazovi kotorskih bedematvrđava San Đovani od 9.30h do 11.30h

 

22.avgust – SRIJEDA

Otvoreni kotorski trgovi

Folklorni ansambl Nikola Đurković – ulaz za bedeme, 10.00h do 11.00h

 

01.septembar – SUBOTA

Otvoreni kotorski trgovi

Folklorni ansambl Nikola Đurković – Trg od oružja, 10.00h do 11.00h

 

08.septembar – SUBOTA

Otvoreni kotorski trgovi

Folklorni ansambl Nikola Đurković – Trg sv. Tripuna, 10.00h do 11.00h

 

  1. septembar – SUBOTA

Otvoreni kotorski trgovi

Folklorni ansambl Nikola Đurković – Trg od oružja, 10.00h do 11.00h

 

 

Comments are closed here.