Skip to main content

Kotor nominovan za najbolju evropsku destinaciju u 2019. godini

Kotor je nominovan za titulu najbolje evropske destinacije u 2019. godini, nakon rezultata ostvarenih tokom 2018. na takmičenju koje sprovodi European Best Destinations – EBD.

EBD je organizacija sa sjedištem u Briselu čija je uloga promocija kulture i turizma u Evropi, a u partnerstvu sa više od 300 turističkih predstavništava i EDEN mrežom, koju je kreirala Evropska komisija, djeluje u pravcu boljeg upoznavanja sa potencijalima evropskih destinacija. Sajt organizacije je šestu godinu zaredom najposjećeniji evropski sajt posvećen turizmu.

Prekogranična saradnja TO Kotor: Četiri INTERREG projekta

Turistička organizacija Kotor učestvuje u sedam međunarodnih projekata, a na poziv za koji je rok za predaju istekao 20. decembra predata je dokumentacija u okviru otvorenog poziva Interreg IPA CRO-BA-ME 2014-2020. Riječ je o projektima za koje nije predviđeno predfinansiranje, već ih projektni partneri obezbjeđuju iz sopstvenih izvora, a ukupno učešće iznosi 15%, a kofinansiranje 85%.

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved