Djecu

Kotor je atraktivno mjesto za sve uzraste, samim tim i za djecu. Stari grad je zanimljiv i bezbjedan za djecu i odrasle, a nudi i razne zabavne i edukativne sadržaje. Tokom ljetnje sezone od aktivnosti za djecu preporučujemo:

-Kotorski Festival Pozorišta za Djecu, već 22 godine od 01. do 10. jula uveseljava izuzetnim pozorišnim predstavama koje raspaljuju dječiju maštu, ali postavljaju i zanimljiva pitanja. Izuzev predstava 10 dana festivala (uključujući i svake godine sve više aktivnosti prije i nakon održavanja samog programa) nudi i obilje kreativnih radionica, prezntacija, animacija i mnoštvo zanimljivog sadžaja. Kotoriski festival za djecu

-Gradski park. Za najmlađe se pobrinuo i gradski park sa svojim asortimanom u kome se djeca mogu zabavljati na bezbjedan i pristupačan način.