Konoba Ferri

U prizemlju apartma.na.Villa Ferri nalazi se stara konoba nasukana ogromnom terasom na samu pjenu od mora. Sva u kamenu I drvetu, lspunjena autenticnim detaljima ovih prostora cini da se vrijeme na tren zaustavl. Na meniju je veliki lzbor Jela od rlbe, morsklh plodova, kao specijaliteti nacionalne kuhinje upotpunjeni kartama kvalitetnih domacih Istranlh pica. Kapacltet objekta Je 32 mjesta u unutrasnjem
dijelu i 40 mjesta na terasi.