Međunarodni dan čišćenja obale

Poštovani,

U sklopu Medjunarodnog dana čišcenja obale i pod inicijativom Zero Waste Montenegro, 16. septembra se održavaju velike akcije čišcenja u Ulcinju, Baru, Sutomoru, Tivtu i Kotoru. NVO Naša akcija je preuzela organizaciju na lokalnom nivou na potezu Orahovac do Dražinog vrta. Logističku podršku akciji su pružili kompanija Bokagard i CogiMAR, kao i Komunalno Kotor, a lokalni sponzor ove aktivnosti je Turistička organizacija Kotor.
Ova aktivnost je još jedna u nizu koju NVO Naša akcija ostvaruje kroz projekat StroNGO čiji je cilj da se doprinese razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki Kotorskoj. Vodeći partner u projektu je NVO Expeditio. Projekat je odobren kroz program Evropske unije IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Akcija počinje u subotu 16. septembra u 9 časova kod starog stabla na početku Orahovca. Pozivamo sve gradjane da se pridruže ili pak očiste neki potez po svom izboru.

Comments are closed here.