CulturWB – realizacija projektnih aktivnosti

Od 14. do 16. novembra, na Univerzitetu u Banjaluci održan je sastanak konzorcijuma CulturWB projekta koji se realizuje u okviru programa Erasmus+, a fokus projekta je na kulturnom turizmu kao posebnom obliku turizma i izgradnji stučnih ljudskih kapaciteta u tom smislu.
U realizaciji projekta učestvuje 13 partnera iz EU i regije medu kojima su Turistička organizacija Kotor i Univerzitet Crne Gore, odnosno Fakultet za turizam i hotelijerstvo iz Kotora. Koordinator projekta Univerzitet Novi Sad.
Drugog i trećeg dana sastanka održana je radionica uz aktivno učešce svih partnera, a cilj radionice je bilo kreiranje novih Master studijskih programa koji će biti realizovani na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, a služiće za izgradnju kompetencija, odnosno vještina, znanja i sposobnosti za kvalitetnim upravljanjem kulturnim nasleđem, kulturnim institucijama kao i procesima u okviru kulturnog turizma.
Još jedna bitna aktivnost u okviru projekta je i pokretanje programa cjeloživotnog ucčnja koje ce biti realizovano kroz sedam LLL kurseva iz oblasti marketinga i digitalnih medija, menadžmenta, razvoja proizvoda, menadžmenta kulturnog događaja, finansijskog menadžmenta i dr, a koji će uskoro početi da se realizuju, o čemu će zainteresovana javnost odnosno ciljne grupe biti blagovremeno obaviješteni.
Do narednog sastanka konzorcijuma, koji će biti održan u Holandiji u januaru, partneri će detaljnije razraditi plan Master programa koji će biti prezentovan od strane univerziteta svim zainteresovanim stejkholderima.

20171115_10180120171115_10401620171115_104839DSC_1871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_1889IMG-bba081292ebbe54001c59ea63215bb89-V

 

 

 

 

 

IMG-1d59427307e8bc21d9595e3bd9876112-V

 

Comments are closed here.