CulturWB Info dan na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo

Dana 03.11.2017. na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo održan je treći po redu INFO DAN vezano za informisanje stejkholdera o dosadašnjim aktivnostima Univerziteta Crne Gore – Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, u okviru Erasmus+ projekta CULTURWB. Jedan od partnera u projektu je i TO Kotor.
CULTURWB je projekat namijenjen jačanju kapaciteta za promjene u kulturnom turizmu zapadnog Balkana i izgradnji kompetencija za upravljanje kvalitetom kulturnog blaga i kulturnog turizma. Info dan je bio posvećen budućim projektnim aktivnostima, posebno predstavljanju programa cjeloživotnog učenja odnosno kurseva koji će se sprovesti u sklopu projekta, a koji će biti organizovani na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Kotor.

info dan

 

 

 

 

 
Sastanku je prisustvovala i gospođa Vanja Drljević, direktorica Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori. Na kraju sastanka gospođa Vanja Drljević je učesnike sastanka upoznala sa svim mogućnostima koje pruža Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Podgorici, i predočila niz drugih korisnih mogućnosti za zaposlene na Univerzitetu Crne Gore i stejkholdere na projektu, u cilju budućeg unapređenja razvoja kulturnog turizma u Crnoj Gori.

Comments are closed here.