Aktivnosti u okviru CulturWB projekta

Predstavnici TO Kotor, Dragana Samardžic i Zoran Živkovic, protekle sedmice su boravili u Bredi gdje su prisustvovali, petom po redu sastanku i konferenciji konzorcijuma projekta CulturWB koji se realizuje u okviru programa Erasmus+.

Konferencija je bila posvećena osiguranju kvaliteta u današnjem visokom obrazovanju, izvještavanju o realizaciji LLL kurseva na univerzitetima, razvoju novog master programa na univerzitetima posvecenog kulturnom turizmu i samom procesu akreditacije novog master programa.
Pored planirane agende bilo je riječi i o implementaciji ostalih projektnih aktivnosti. Na konferenciji je zaključeno da prvi krug LLL kurseva mora biti završen do 08. Februara 2018. godine, a da bi novi master program trebao biti akreditovan od strane nadležnih institucija do septembra 2018. godine.
U ovom trenutku su na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo – Kotor još uvijek u toku LLL kursevi, i do sada je 7 kandidata uspješno završilo LLL kurs.
S obzirom da u ovom projektu učesvuje sedam univerziteta iz zemalja zapadnog balkana i da su normative različite od zemlje do zemlje, očekujemo da svi realizuju svoje aktivnosti u zadatim rokovima, međutim to ipak zavisi od normative zemlje kojoj univerzitet pripada.
Sledeći sastanak konzorcijuma će se održati u Mostaru krajem juna tekuće godine.

 

20180123_100729

 

 

 

 

 

Comments are closed here.